Etablerere i næringslivet

Til toppen

08680: Etablerere som er foretak i nyetablerte aksjeselskap (AS) og allment aksjeselskap, etter etablererforetakets organisasjonsform, næring (SN2007), type foretak og antall ansatte 2008 - 2019

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 12

organisasjonsform

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Aksjeselskap (AS) , Allment aksjeselskap (ASA) ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle næringer , Jordbruk, skogbruk og fiske , Bergverksdrift og utvinning ,

Valgt 0 av totalt 23

Valgfri variabel

type foretak


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle størrelsesgrupper , Ingen ansatte , 1-4 ansatte ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tall for siste årgang er estimat

Brukerveiledning for statistikkbanken