Skatt for selskaper

Til toppen

08582: Selskaper som driver olje- og gassutvinning og rørtransport. Inntekt og skatt 1998 - 2018

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *

statistikkvariabel

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Allmenn inntekt (mill. kr) , Positiv (skattbar) inntekt (mill. kr) , Negativ inntekt (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 10

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1998 , 1999 , 2000 ,

Valgt 1 av totalt 21

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Skattlagt ved Oljeskattekontoret etter petroleumsskattelova.
statistikkvariabel
Utbetalt skatteverdi av letekostnader (mill. kr)
Skatteverdi av letekostnader inkluderer også andre fradrag for selskaper på sokkel, herunder utbetalinger ved opphør.
Selskaper i skatteposisjon
Etterskotspliktige som har fått utlikna skatt eller har frådrag i skatt.

Brukerveiledning for statistikkbanken