Til toppen

07902: Dødelighetstabeller, etter kjønn og alder 1966 - 2019

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1966 , 1967 , 1968 ,

Valgt 1 av totalt 54

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0 år , 1 år , 2 år ,

Valgt 0 av totalt 107


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Ny metode for beregning av tabellene, metoden er beskrevet i serien Notater 98/89 'Definisjoner og beregningsmetoder for dødelighetstabell'.
Forventet levetid for begge kjønn under ett er beregnet på tilsvarende måte som for menn og kvinner hver for seg.

Brukerveiledning for statistikkbanken