Fylkeskommuneregnskap

Til toppen

07796: M1. Konsern - Fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft - grunnlagsdata (F) (avslutta serie) 1999 - 2016

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Bto investeringsutg., fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft i alt, konsern , Bto investeringsutg., tilrettelegging, støttefunksj. og finansieringsbistand for næringslivet, konsern , Bto investeringsutg., tilrettelegging og støttefunksj. for næringslivet, konsern ,

Valgt 1 av totalt 16

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 18

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAFK Landet , EAFKUO Landet uten Oslo , 0100 Østfold fylkeskommune ,

Valgt 0 av totalt 27

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000