07326: Akvakultur. Salg av slaktet matfisk, etter fiskeslag (F) 1976 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk

fiskeslag

Totalt 8 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 43 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
24.10.2019
Kontakt
Anne Turi Baklien, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 375
atf@ssb.no

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Matfisk (tonn):
tonn
Matfisk (1 000 kr):
1000 kr
Referansetid
Matfisk (tonn):
31.12.
Matfisk (1 000 kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

For årene før 2002 er det kun tall for laks og ørret som er publisert. Der et fylke står med 0 i verdi betyr det at tallet er 0 eller mindre enn 0,5 av den brukte enheten.
Fordi noen tall ikke kan offentliggjøres, kan det for noen årganger være avvik mellom summen av alle fylkene og landstallet.
.
Kilde: Fiskeridirektoratet
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
15 Møre og Romsdal
1.1. 2019 ble kommunen 1567 Rindal flyttet fra Møre og Romsdal til Trøndelag. 1.1.2020 ble kommunen 1571 Halsa flyttet fra Møre og Romsdal til Trøndelag. 1.1.2020 ble kommunen 1444 Hornindal flyttet fra Sogn og Fjordane til Møre og Romsdal.
50 Trøndelag - Trööndelage
1.1. 2019 ble kommunen 1567 Rindal flyttet fra Møre og Romsdal til Trøndelag. 1.1.2020 ble kommunen 1571 Halsa flyttet fra Møre og Romsdal til Trøndelag.
18 Nordland
1.1.2020 ble kommunen 1852 Tjeldsund flyttet fra Nordland til Troms og Finnmark.
18 Nordland
1976-1983: tallene oppgitt for Nordland er en sammenslåing av Nordland, Troms og Finnmark.
statistikkvariabel
Matfisk (tonn)
Mengden av fisk omfatter også fisk som er videreforedlet i eget anlegg.
29.04.2016: Tallene for laks og regnbueørret er justert med ny omregningsfaktor for perioden 2000-2011.
Matfisk (1 000 kr)
Verdien av fisk omfatter også fisk som er videreforedlet i eget anlegg.

Brukerveiledning for statistikkbanken