Landsskogtakseringen

Til toppen

06984: Registrert forekomst av ulike livsmiljøer i produktiv skog, etter region (prosent) 2003-2007 - 2007-2011

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

intervall (år)

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

livsmiljø

Må velges *

Valgt 0 av totalt 7

region


Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tilsvarer registreringen av de viktigste livsmiljøene for truede og sårbare arter (rødlistede arter) som blir kartlagt ved en vanlig skogtaksering. Flere livsmiljøer kan være registrert på samme område.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

livsmiljø

Omfatter de viktigste livsmiljøene for sårbare og truede arter i skog.

Brukerveiledning for statistikkbanken