Kommunehelsetenesta

Til toppen
06349: Pasienter med legekontakt, etter kommunetype (avslutta serie) 2005
Sist endret
10.10.2007
Kontakt
Elin Skretting Lunde, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 395
esl@ssb.no

Måleenhet
Pasienter:
personer
Pasienter (prosent):
prosent
Referansetid
Pasienter:
31.12.
Pasienter (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
kontaktrate
kommunetype
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

kontaktrate

Totalt 9 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken