Til toppen
05828: Avtalte årsverk i offentlige tannhelsetjeneste, etter utdanning (F) (avslutta serie) 2003 - 2016
Sist endret
18.06.2019
Kontakt
Trond Ekornrud, Statistisk sentralbyrå
+47 48 13 70 09
eko@ssb.no

Måleenhet
Avtalte årsverk:
årsverk
Referansetid
Avtalte årsverk:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
utdanning
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 14 Valgte 1


Totalt 34 Valgte 0

Valgfri variabel
utdanning

Totalt 9 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

De offisielle årsverkstallene i den offentlige tannhelsetjenesten baserer seg fra og med 2003 på registerbaserte personellopplysninger. Under produksjonen av den registerbaserte statistikken for 2004 er det gjort en del forbedringer i produksjonsopplegget. Tallene er også oppdatert for 2003.
De offisielle årsverkstallene i den offentlig tannhelsetjenesten baserer seg fra og med 2003 på registerbaserte personellopplysninger. Fra og med 2015-årgangen har all registerbasert personellstatistikk a-ordningen som datakilde. For mer om forholdet mellom gammel og ny statistikk, se .
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken