Til toppen
05827: Utførte årsverk i offentlig tannhelsetjeneste, etter utdanning/yrke (F) (avslutta serie) 1992 - 2002
Sist endret
22.11.2005
Kontakt
Trond Ekornrud, Statistisk sentralbyrå
+47 48 13 70 09
eko@ssb.no

Måleenhet
Årsverk:
årsverk
Referansetid
Årsverk:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
tannhelseutdanning
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 11 Valgte 1


Totalt 19 Valgte 0

Valgfri variabel
tannhelseutdanning

Totalt 9 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Skjemabaserte personellopplysninger. Kilde til og med år 2000: Statens helsetilsyn. Tannhelsetjenesten i Norge, Årsmelding.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken