Kommuneregnskap

Til toppen

05479: Hovedtall for drift, investering og finansiering (mill. kr) (avslutta serie) 2001 - 2004

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Brutto driftsinntekter i alt , Brutto driftsutgifter i alt , Brutto driftsresultat ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tall for 2004 er beregnet på grunnlag av de kommunene som har rapportert til KOSTRA, mars 2004. Endelige tall for 2001, 2002, 2003 og foreløpige tall for 2004.