Kommuneregnskap

Til toppen

05477: Foreløpige nasjonale tall for kommunene (avslutta serie) 2001 - 2004

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Brutto investeringsutgifter i alt per innbygger (kr) , Netto lånegjeld per innbygger (kr) , Brutto driftsutgifter, barnehager i prosent av brutto driftsutgifter i alt ,

Valgt 1 av totalt 72

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tall for 2004 er beregnet på grunnlag av de kommunene som har rapportert - for nærmere informasjon se artikkel. De fleste tall angis for hele landet. Unntaket gjelder fordeling av utgifter etter utgiftsområder i forhold til brutto driftsutgifter totalt og netto driftsutgifter totalt. Oslo må holdes utenom fordi det er en kommune som også innevaretar fylkeskommunale oppgaver.

statistikkvariabel

Brutto driftsutgifter, pleie og omsorg i prosent av brutto driftsutgifter i alt

Tallet for 2002 er endret 12.09.05