Omsetning i varehandel

Til toppen

05361: Omsetning per innbygger i detaljhandel (kr) (K) 2011T3 - 2020T3

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

termin

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2011T3 , 2011T6 , 2012T3 ,

Valgt 1 av totalt 19


Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken