Fylkeskommuneregnskap

Til toppen

04951: Økonomisk oversikt, balanse - fylke (2003-2005) (F) (avslutta serie) 1999 - 2009

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. A.A EIENDELER , A.B Anleggsmidler (Sum kap. 2.2) , A.C Faste eiendommer og anlegg (kap. 2.27) ,

Valgt 1 av totalt 43

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0100 Østfold fylkeskommune , 0200 Akershus fylkeskommune , 0300 Oslo ,

Valgt 0 av totalt 24

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000