Kommunehelsetenesta

Til toppen
04721: Kommunenes inntekter, etter kommunestørrelse (avslutta serie) 1999 - 2002
Sist endret
20.04.2004
Kontakt
Julie Kjelvik, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4766
kje@ssb.no

Knut Strøm, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4637
kst@ssb.no

Måleenhet
Gjennomsnitt per innbygger (kr):
kr
Antall kommuner:
kommuner
Referansetid
Gjennomsnitt per innbygger (kr):
31.12.
Antall kommuner:
31.12.
Pristype
Gjennomsnitt per innbygger (kr):
Løpende priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
kommunestørrelse
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

kommunestørrelse

Totalt 8 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Totale utgifter per innbygger er et veid gjennomsnitt.

Brukerveiledning for statistikkbanken