Kommunehelsetenesta

Til toppen
04719: Netto utgifter per innbygger til primærlegetjenesten, etter kommunestørrelse (avslutta serie) 1999 - 2002
Sist endret
15.04.2004
Kontakt
Knut Strøm, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4637
kst@ssb.no

Julie Kjelvik, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4766
kje@ssb.no

Måleenhet
Gjennomsnitt per innbygger (løpende kr):
kr
Gjennomsnitt per innbygger (faste kr):
kr
Antall kommuner:
kommuner
Pristype
Gjennomsnitt per innbygger (løpende kr):
Løpende priser
Gjennomsnitt per innbygger (faste kr):
Faste priser
Antall kommuner:
Faste priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
kommunestørrelse
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

kommunestørrelse

Totalt 8 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Totale utgifter per innbygger er et veid gjennomsnitt.

Brukerveiledning for statistikkbanken