Skatt for selskaper

Til toppen
03493: Kraftforetak. Grunnlag for naturressursskatt og utlignet naturressursskatt (F) 1997 - 2018
Sist endret
20.12.2019
Kontakt
Martin Melangen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 03
mme@ssb.no

Hieu Minh Tran, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 494
hmt@ssb.no

Måleenhet
Skattytere med utlignet naturressursskatt:
skattytere
Grunnlag naturressursskatt (GWh):
GWh
Naturressursskatt (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Skattytere med utlignet naturressursskatt:
31.12.
Grunnlag naturressursskatt (GWh):
31.12.
Naturressursskatt (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 22 Valgte 1


Totalt 25 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Skattytere med utlignet naturressursskatt
Etterskuddspliktige som har fått beregnet naturressursskatt.

Brukerveiledning for statistikkbanken