Uføre, antall og andel, og uføre som andel av folkemengden, etter aldersgrupper. 2011-2013. Hele landet

Tilbake til artikkelen

Uføre, antall og andel, og uføre som andel av folkemengden, etter aldersgrupper. 2011-2013. Hele landet
  2011 2012 2013
  Antall uføre Andel uføre Uføre som andel av folkemengden Antall uføre Andel uføre Uføre som andel av folkemengden Antall uføre Andel uføre Uføre som andel av folkemengden
Alle aldre, 18-67 år 306 541 100 10 309 908 100 10 305 811 100 9
18-24 år 4 637 2 1 4 869 2 1 5 034 2 1
25-34 år 11 140 4 2 12 122 4 2 12 940 4 2
35-44 år 29 756 10 4 31 597 10 4 32 031 11 4
45-54 år 68 535 22 10 71 882 23 11 73 120 24 11
55-61 år 89 663 29 22 89 169 29 21 88 592 29 21
62-67 år 102 810 34 31 100 269 32 30 94 094 31 28

Kontakt