Notater 2002/10

Dokumentasjon, system, data, program

GERIX 1995-1999

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

GERIX 1995-1999. Dokumentasjon, system, data, program

Ansvarlig

Jon Holmøy

Serie og -nummer

Notater 2002/10

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for personstatistikk/Seksjon for helsestatistikk

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

46

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt