Notater 2003/39

Dokumentasjonsrapport : sysselsetting, 1992-2001

FD-trygd

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

FD-trygd. Dokumentasjonsrapport : sysselsetting, 1992-2001

Ansvarlige

Carina Nordseth, Toril Sandnes

Serie og -nummer

Notater 2003/39

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for personstatistikk/Seksjon for levekårsstatistikk

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

109

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt