Notater 2004/47

Forstudie av datagrunnlag om storbyutvikling, med særlig vekt på sosioøkonomisk og demografisk informasjon

Datagrunnlag for storbyutvikling

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Datagrunnlag for storbyutvikling. Forstudie av datagrunnlag om storbyutvikling, med særlig vekt på sosioøkonomisk og demografisk informasjon

Ansvarlige

Gunnlaug Daugstad, Lars Østby

Serie og -nummer

Notater 2004/47

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Seksjon for levekårsstatistikk

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

69

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt