Samfunnsspeilet, 1999/5

"Alle" vil ha kontantstøtte

Publisert:

Men det er langt vanskeligere å se at kontantstøtten har gitt foreldrene vesentlig mer tid med barna. På den andre siden har vi ikke sett noen flukt fra barnehagene eller noen oppblomstring av dagmammaer. Det som synes klarest er at kontantstøtten er en ordning som særlig påvirker kvinners hverdag.

Åpne og les artikkelen i PDF (14.8 MB)

Kontakt