KPI opp 1,6 prosent siste tolv måneder

Publisert:

Konsumprisindeksen (KPI) steg 1,6 prosent fra september 2016 til september 2017, mens KPI-JAE steg 1,0 prosent i samme periode. Fra august til september gikk KPI opp 0,6 prosent. En viktig årsak til oppgangen er prisutviklingen på klær.

Figur 1. Konsumprisindeks. Endring fra samme måned året før

KPI KPI-JAE
Sep. 2015 2.1 3.1
Okt. 2015 2.4 3.1
Nov. 2015 2.7 3.2
Des. 2015 2.3 3
Jan. 2016 2.9 3.1
Feb. 2016 3.2 3.4
Mar. 2016 3.3 3.4
Apr. 2016 3.3 3.2
Mai 2016 3.4 3.2
Juni 2016 3.7 3.1
Juli 2016 4.4 3.7
Aug. 2016 4 3.3
Sep. 2016 3.6 3
Okt. 2016 3.7 3
Nov. 2016 3.6 2.6
Des. 2016 3.5 2.5
Jan. 2017 2.8 2.1
Feb. 2017 2.5 1.6
Mar. 2017 2.4 1.7
Apr. 2017 2.2 1.7
Mai 2017 2.1 1.6
Juni 2017 1.9 1.6
Juli 2017 1.5 1.2
Aug. 2017 1.3 0.9
Sep. 2017 1.6 1

Fra august til september steg konsumprisindeksen 0,6 prosent. En prisøkning på 11,4 prosent på klær og 4,3 prosent på elektrisitet inkludert nettleie bidro mest til oppgangen i september. Økningen i klesprisene må ses i sammenheng med sesongsalg de siste foregående månedene, og prisene er nå tilbake til aprilnivå. En nedgang i matvareprisene bidro til å dempe oppgangen i KPI.

Figur 2. Månedsendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper

August 2017 – september 2017 August 2016 – september 2016
Andre varer og tjenester -0.1 0.2
Hotell- og restauranttjenester -0.2 0.1
Utdanning 4.3 5.3
Kultur og fritid 0.1 0.4
Post- og teletjenester -0.2 0
Transport 0.3 0.1
Helsepleie -0.4 -0.3
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo 0.4 0.9
Bolig, lys og brensel 0.6 0.2
Klær og skotøy 10.4 3.5
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk -0.2 -0.3
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer -0.6 -0.4
Totalindeks KPI - JAE 0.5 0.4
Totalindeks KPI 0.6 0.3

Oppgang i elektrisitetspriser

Høyere elektrisitetspriser er den viktigste årsaken til at KPI i september i år var 1,6 prosent høyere enn i september i fjor. Elektrisitet inkludert nettleie steg 12,9 prosent de siste tolv månedene. Prisoppgang på drivstoff og smøremidler bidro også, med en økning på 9,9 prosent i samme periode. Oppgangen i KPI dempes av prisnedgang på mat og møbler.

Klær bak oppgang i tolvmånedersveksten

Fra august til september steg tolvmånedersendringen i KPI fra 1,3 til 1,6 prosent. Oppgangen på 0,3 prosentpoeng i tolvmånedersveksten i september var hovedsakelig forårsaket av prisutviklingen på klær. Prisene på klær steg 11,4 prosent fra august til september i år, mens de i samme periode i fjor kun steg 3,7 prosent. Dette må ses i sammenheng med kraftigere sesongsalg på klær i år enn i fjor.

Tolvmånedersveksten for KPI-JAE var 1,0 prosent, en oppgang på 0,1 prosentpoeng fra august.

Figur 3. 12-månedersendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. September 2016 – september 2017

September 2016 – september 2017
Andre varer og tjenester 1.8
Hotell- og restauranttjenester 3.3
Utdanning 4.3
Kultur og fritid 2.7
Post- og teletjenester 1.1
Transport 2.8
Helsepleie 1
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo -2.8
Bolig, lys og brensel 3.4
Klær og skotøy 1.2
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk 2.1
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer -1.9
Totalindeks KPI - JAE 1
Totalindeks KPI 1.6