Planer og meldinger

I serien Planer og meldinger publiseres rapporter som omhandler ulike deler av SSBs virksomhet.

Artikler, analyser og publikasjoner


2020

Artikkel / August 27, 2020

Strategi for SSB 2021–2023

Statistisk sentralbyrås (SSBs) strategi bygger på Statistikkloven, og målene i strategien framhever de viktigste delene av SSBs samfunnsoppdrag.


2021

Artikkel / November 2, 2021

Årsrapport for forsknings- og analysevirksomheten i Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå. 2020

Årsrapporten presenterer forskningsavdelingens målsettinger, ressurser og resultater i 2020.

Artikkel / August 12, 2021

Årsrapport 2020

Årsrapporten inneholder oversikt over Statistisk sentralbyrås (SSBs) resultater for 2020, i tråd med kravene i tildelingsbrevet.