117506
117506
omssb
2013-06-05T09:20:00.000Z
no

Personvernombudet i SSB

SSB har et eget personvernombud. Den viktigste oppgaven til personvernombudet i SSB er å være en ressursperson, både for SSB som behandlingsansvarlig og for deg som er registrert.

Personvernombudet i SSB kjenner virksomheten, hvilke formål som ligger til grunn for behandlingen av personopplysninger, hvilke fremgangsmetoder som benyttes og hvilke behandlingssystem som er innført. Personvernombudet i SSB skal raskt og presist håndtere spørsmål og problemstillinger som oppstår.

Fra 2018 skal alle offentlige myndigheter ha eget personvernombud. Dette følger av personvernforordningen artiklene 37-39. SSB har hatt eget personvernombud fra 2003. 

Kontakt