117761
117761
omssb
2013-06-05T16:04:00.000Z
no

For studenter

  • Praksisplasser for studenter sommeren 2018

    Avdeling for Digitalisering og Fellesfunksjoner (DoF) har fire ledige praksisplasser for studenter sommeren 2018. Oppgavene omhandler statistiske dataanalyser på samfunnsdata med et stort innslag av empiri og programmering, så hvis du har bakgrunn og interesse innen disse emnene så kan dette være noe for deg! Vi er først og fremst ute etter realfags-studenter med en fullført bachelor-grad og/eller er i ferd med masterstudiet.

  • Aktivitetskalender

    SSB er tilstede på karriere- og rekrutteringsdager. Følg med i aktivitetskalenderen for å se hvilke utdanningsinstitusjoner vi besøker. 

  • Oppgaveskriving for studenter

    Studenter kan skrive masteroppgave innenfor forskningstemaene i SSB. Deler av slikt arbeid kan være lønnet.