Alt innhold for området offentlig sektor

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Sterk auke i samla skatteinnbetalingar

  I januar og februar vart det innbetalt drygt 137 milliardar kroner i skatt. Dette svarar til ein auke på nærare 9 prosent samanlikna med dei to første månadene i fjor.

  Artikkel
 • Fleire brukarar, færre institusjonstenester

  Førebelse tal frå IPLOS-registeret for 2017 viser at det samla talet på brukarar av omsorgstenester framleis aukar ute i kommunane. Den kommunale omsorgstenesta leverer elles færre institusjonstenester og fleire heimetenester over tid.

  Artikkel
 • KOSTRA nøkkeltall erstatter faktaarkene

  Nye KOSTRA nøkkeltall gir bedre oversikt. Utvalgte nøkkeltall gjør det enklere å hente ut tallene du trenger, og det vil bli lettere å navigere når man skal bytte kommune og tjenesteområde.

  Artikkel
 • Nøkkeltall for KOSTRA

  De totale brutto driftsutgiftene i kommunene var på hele 433 milliarder kroner i 2017. Les hvordan utgiftene fordeler seg på de forskjellige tjenesteområdene.

  Artikkel
 • Første økning i overskudd siden 2012

  Overskuddet i offentlig forvaltning er beregnet til 146 milliarder kroner i 2017. Dette er første gang siden 2012 at forvaltningens overskudd vokser.

  Artikkel
 • Flere begynner på helse- og oppvekstfag

  Siden 2010 har antall elever som begynte med helse- og oppvekstfag på første trinn i videregående skole, økt med over 2 000. 14,5 prosent av elevene som begynte på vg1 høsten 2017, er i dette utdanningsprogrammet.

  Artikkel
 • 91 milliardar i samla skatteinnbetalingar i januar

  Dei samla skatteinnbetalingane i januar utgjorde 91 milliardar kroner. Samanlikna med januar 2017 svarar dette til ein auke på nesten 2 prosent.

  Artikkel
 • Nesten ni av ti er for utviklingshjelp

  87 prosent sier de er for bistand til Asia, Afrika og Latin-Amerika. Dette er en økning fra en tilsvarende undersøkelse i 2013, men på lang sikt har nivået holdt seg veldig stabilt.

  Artikkel
 • Holdning til bistand 2017

  Rapporter 2018/06

  I denne rapporten legger Statistisk sentralbyrå frem hovedresultatene fra en landsdekkende undersøkelse om folks holdning til norsk utviklingshjelp.

  Publikasjon
 • 811 milliardar kroner i samla skatteinnbetalingar i 2017

  I 2017 blei det betalt inn 811 milliardar kroner i skatt i Noreg. Det er 55 milliardar kroner meir enn det som vart betalt i 2016.

  Artikkel
 • Økt veiutbygging, men bilavgiftene faller

  De siste årene har offentlige utgifter til veier økt og bilavgiftene falt. Vinnerne er elbil-eierne.

  Artikkel
 • Nedgang i driftsresultat for offentlige ikke-finansielle foretak

  Offentlig eide ikke-finansielle foretak leverte svakere driftsresultater for 2016 enn for 2015. De fleste næringene hadde en nedgang i driftsinntektene. Nedgangen var tydeligst i næringene bergverksdrift og utvinning samt industri og faglig, viten...

  Artikkel
 • Offentlige innkjøp overstiger 500 milliarder

  Det samlede innkjøp av varer og tjenester for offentlig sektor kom opp i over 500 milliarder kroner i 2016, 23 milliarder mer enn i 2015. Innkjøpene utgjorde en sjettedel av BNP i 2016.

  Artikkel
 • Økning i nettofordringer på over 1000 milliarder

  Ved utgangen av 3. kvartal 2017 er offentlig forvaltnings nettofordringer beregnet til 9,6 billioner kroner. Dette tilsvarer en økning på 12 prosent i løpet av de fire siste kvartalene. 

  Artikkel
 • 790 milliardar kroner i samla skatteinnbetalingar

  Hittil i år er det betalt inn 790 milliardar kroner i skatt i Noreg. Det er drygt 46 milliardar meir enn det som vart betalt i den same perioden i fjor.

  Artikkel