Statistikkområde

Offentlig sektor: KOSTRA

Alt innhold for delområdet kostra

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Reviderte nøkkeltall for KOSTRA

  Kommunenes og fylkeskommunenes totale brutto driftsutgifter var på hele 578 milliarder kroner i 2020.

  Artikkel
 • Feil i KOSTRA-regnskapstabeller er rettet

  Enkelte KOSTRA-tall som ble publisert 15. mars, inneholdt feil. Her finner du oversikt over rettelsene.

  Artikkel
 • Norske filmer ble kinovinnere i koronaåret

  Kinobesøket ble mer enn halvert i 2020. Samtidig utgjorde besøket på norske filmer en større andel av det totale kinobesøket i 2020 enn i 2019, og det ble satt opp flere forestillinger av norske filmer.

  Artikkel
 • Betydelig færre gudstjenester i 2020

  De foreløpige KOSTRA-tallene som ble publisert 15. mars viser at det har vært en nedgang både i antall gudstjenester og antall deltakere i 2020, sammenlignet med tidligere år.

  Artikkel
 • Nøkkeltall for KOSTRA

  Brutto driftsutgifter for kommunene endte på 491,4 milliarder i fjor, mens de for fylkeskommunene lå på om lag 85,7 milliarder.

  Artikkel
 • Flere ett-åringer i barnehage

  I 2020 var det 3 500 færre barn som benyttet en barnehageplass sammenlignet med året før. Alle aldersgrupper gikk ned, bortsett fra ett-åringene der 400 flere benyttet en barnehageplass. 272 264 barn hadde plass i barnehage ved utgangen av 2020 og...

  Artikkel
 • Helse- og oppvekstfag mest populært blant innvandrere

  Blant elever i skole er i overkant av halvparten av innvandrerne i yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Helse- og oppvekstfag er fortsatt det mest populære yrkesfaglige utdanningsprogrammet blant innvandrere.

  Artikkel
 • Færre skolar med få elevar

  Sidan 2010 har det vore ein nedgang i talet skolar med mindre enn 100 elevar på nesten 22 prosent. Samtidig har det vore ein auke i skolar med meir enn 500 elevar på 56 prosent.

  Artikkel
 • Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser 2020

  Rapporter 2020/48

  Statistisk sentralbyrå har utarbeidet en kommunegruppering basert på kommunenes folkemengde og økonomiske rammebetingelser. Grupperingen blir blant annet benyttet i kommune-stat-rapporteringen (KOSTRA) og i forbindelse med publiseringen av KOSTRA-...

  Publikasjon
 • KOSTRA-rapportering 2020

  Notater 2020/37

  Notatet «KOSTRA-rapporteringen 2020» er ment å være en samling av informasjon til hjelp i filoppbygging og konvertering av kommunenes interne årsregnskap til årsregnskap i henhold til KOSTRA.

  Publikasjon
 • Kyrkjeleg fellesråd – rapportering 2020

  Notater 2020/38

  Publikasjon
 • 150 000 færre medlemmer i Den norske kirke siste tiår

  I 2019 var det snaut 3,7 millioner medlemmer i Den norske kirke. Det er 150 000 færre medlemmer, eller en nedgang på nesten 4 prosent, siden 2010. Fra 2018 til 2019 har medlemstallet gått ned med nesten 40 000.

  Artikkel
 • Meir avfall frå hushalda

  Mengda avfall frå hushalda var på nesten 2,3 millionar tonn i 2019. Sidan 2018 har mengda auka svakt med om lag 1,5 prosent. Kvar og ein av oss kvitta oss med 427 kg avfall, 6 kg meir enn året før. Reint utsortert avfall som mat- og hageavfall sto...

  Artikkel
 • Behandlet flere søknader om motorferdsel på snø

  Kommunene rapporterte at de hadde behandlet i alt 8 200 søknader om motorferdsel på snø i 2019. Dette er en økning på nesten 900 søknader fra året før. Andelen innvilgede søknader om motorferdsel gikk ned.

  Artikkel
 • Markant nedgang i vedtatte byggesøknader

  Totalt antall vedtatte byggesøknader har gått kraftig ned de siste årene. Fra 2017 til 2018 sank antallet med 4 400, og fra 2018 til 2019 sank det ytterligere med 3 100 søknader til 77 500. Siden 2016 har antall vedtatte byggesøknader falt med 11 ...

  Artikkel