329471_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/statsgjeld/kvartal
329471
statistikk
2018-02-20T08:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsgjeld, Statsgjelden, statsobligasjoner, statssertifikater, lånStatlige finanser, Offentlig sektor
true

Statsgjelden

Statistikken publiseres nå som Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld.

Oppdatert

Nøkkeltall

522

milliarder kroner i samlet statsgjeld ved utgangen av 4. kvartal 2017

Statsgjelden ved utgangen av kvartalet, millioner kroner
4. kvartal 20161. kvartal 20172. kvartal 20173. kvartal 20174. kvartal 2017
Statsgjelden i alt515 617627 807502 262596 570522 047
¬ Statsgjeld i norske kroner i alt515 617627 807502 262596 570522 047
¬¬ Statsobligasjoner382 959403 439371 000379 000390 000
¬¬ Statssertifikater76 00073 00077 00075 00074 000
¬¬ Øvrige kontolån56 658151 36854 262142 57058 047
 
¬ Kortsiktige lån totalt183 617268 807131 262217 570132 047
¬ Mellomlangsiktige lån totalt78 00081 00081 00084 00084 000
¬ Langsiktige lån totalt254 000278 000290 000295 000306 000

Om statistikken

Statistikken viser en inndeling av statens gjeld ved utgangen av hvert kvartal. Tallene inkluderer ikke statens fordringer eller fordringer og gjeld tatt opp av øvrige enheter innenfor offentlig forvaltning.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Statsgjelden i alt: Statens gjeld som forvaltet av Finansdepartementet.

Gjeld i norske kroner: Gjeld som er lagt ut i Norge og i norske kroner.

Gjeld i utenlandsk valuta: Gjeld som er lagt ut i utlandet og i utenlandsk valuta.

Standard klassifikasjoner

Finansobjekt: Grov inndeling av gjelden etter art.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Ansvarlig seksjon

Seksjon for offentlige finanser

Regionalt nivå

Kun nasjonalt nivå.

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvis.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Tallene lagres også i en Fame-database.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet er å gi allmennheten tilgang på en lengre tidsserie for statsgjelden. Årstall er tilgjengelig fra 1965, kvartalstall fra fjerde kvartal 1996.

Fra og med 1. kvartal 2018 publiseres statsgjelden ikke som en egen statistikk. Tabell 05830 i statistikkbanken vil bli oppdatert i forbindelse med publisering av Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld.

Brukere og bruksområder

På årsbasis inngår statistikken i bearbeidet form i Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld, som igjen inngår i statistikken for finansielle sektorbalanser og nasjonalregnskapet. Andre viktige brukere er Finansdepartementet, Norges Bank og massemedia.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette følger av SSBs prinsipper for likebehandling av brukere.

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken er ikke basert på internasjonale standarder. Kvartalstallene er i prinsippet endelige ved publisering med unntak av fjerde kvartal, som kan bli revidert når det trykte statsregnskapet legges fram i St meld nr 3. Årstall fra statistikken inngår i bearbeidet form i statistikken Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld og i finansielle sektorbalanser og nasjonalregnskapet.

Lovhjemmel

Statistikkloven §2-2.

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Populasjonen omfatter all statlig gjeld som forvaltes av Finansdepartementet.

Datakilder og utvalg

Finansdepartementet
Norges Bank: Nøkkeltall for statsgjelden

Datainnsamling, editering og beregninger

Ingen kontroll eller editering foretas.

Sesongjustering

Denne statistikken blir ikke sesongjustert.

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Det vil i liten grad forekomme brudd i tidsseriene.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Feil kan forekomme i forbindelse med manuell behandling av dataene.

Revisjon

Tallene blir normalt ikke revidert etter publisering. Tall for statens garantiansvar i 4. kvartal år t-1 publiseres sammen med øvrige tall for 1. kvartal år t.

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB