Notater 2003/49

Brukerveiledning, oppskrifter, tips

Statistiske temakart og PX-Map

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Statistiske temakart og PX-Map. Brukerveiledning, oppskrifter, tips

Ansvarlig

Lars Rogstad

Serie og -nummer

Notater 2003/49

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for informasjon og publisering

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

31

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt