Publikasjon

Notater 2007/10

Simulering av husholdningenes aggregerte elektrisitetsforbruk

Dokumentasjon av modellen SHE-A

Innhold

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Kontakt