Notater 2001/55

SSB-statistikk til regjeringens resultatoppfølging på miljøvernområdet : potensial og foreløpige prioriteringer

Mulighetenes marked?

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Mulighetenes marked?. SSB-statistikk til regjeringens resultatoppfølging på miljøvernområdet : potensial og foreløpige prioriteringer

Ansvarlige

Frode Brunvoll, Svein Homstvedt, Henning Høie

Serie og -nummer

Notater 2001/55

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Seksjon for økonomisk statistikk/Seksjon for miljøstatistikk

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

153

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt