Notater 2006/30

En mulighetsstudie

Kartbasert rapportering i KOSTRA

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Kartbasert rapportering i KOSTRA. En mulighetsstudie

Ansvarlig

Vilni Verner Holst Bloch

Serie og -nummer

Notater 2006/30

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Seksjon for miljøstatistikk

Emner

KOSTRA, Metoder og dokumentasjon

Antall sider

49

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt