Notater 2002/72

Datagrunnlag og metode for produksjon av arealtall

Arealstatistikk fra GAB og FKB Bygg

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Arealstatistikk fra GAB og FKB Bygg. Datagrunnlag og metode for produksjon av arealtall

Ansvarlig

Vilni Verner Holst Bloch

Serie og -nummer

Notater 2002/72

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for økonomisk statistikk, Seksjon for miljøstatistikk

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

36

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt