Notater 2002/64

Områdemodellering

Arealbruksstatistikk for tettsteder

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Arealbruksstatistikk for tettsteder. Områdemodellering

Ansvarlig

Vilni Verner Holst Bloch

Serie og -nummer

Notater 2002/64

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for økonomisk statistikk, Seksjon for miljøstatistikk

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

38

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt