Låneopptak på 200 milliarder kroner

Publisert:

Husholdningenes låneopptak de siste 4 kvartalene endte på 200 milliarder kroner ved utgangen av 2. kvartal 2017. Dette tilsvarer en årlig vekst på 6,6 prosent.

 

Det totale gjeldsopptaket, det vil si lån og annen gjeld, endte på 199 milliarder kroner i samme periode, viser statistikken Finansielle sektorregnskaper. Dermed hadde totalt gjeldsopptak en årlig vekst på 6,2 prosent. Lavere vekst i total gjeld skyldes en nedgang i husholdningenes skattegjeld. I det siste kvartalet fortsatte gjelda å øke raskere enn inntektene. Den sesongkorrigerte gjeldsraten steg med 1,1 prosentpoeng fra 1. kvartal 2017 og ble beregnet til 237,8 prosent ved utgangen av 2. kvartal 2017.

Figur 1. Husholdningenes låne- og gjeldsopptak, sum siste fire kvartaler

Låneopptak Gjeldsopptak totalt
Jun. 2011 154 164
156 163
155 165
161 170
Jun. 2012 165 175
168 172
178 182
175 176
Jun. 2013 176 179
176 181
174 177
173 173
Jun. 2014 168 170
169 167
167 172
172 177
Jun. 2015 176 185
172 181
163 175
159 166
Jun. 2016 169 170
181 181
187 185
200 198
Jun. 2017 200 199

Det finansielle sektorregnskapet revideres løpende, men det er innarbeidet rutiner for å ta større revisjoner og revidere lengre tidsserier i forbindelse med publiseringen av 2. kvartal hvert år. I forbindelse med denne publiseringen er det gjennomført større revisjoner av sektorinterne lån for ikke-finansielle foretak samt en omklassifisering fra lån mellom banker/kredittforetak og utlandet til innskudd. Disse revisjonene er gjort tilbake til 1. kvartal 2012. Ellers er offentlig forvaltnings skattefordringer revidert opp i 2016. Dette har motposter i husholdningers og ikke-finansielle foretaks skattegjeld.

 

 

 

Kontakt