Alt innhold for området kultur og fritid

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Frivillige utførte 142 000 årsverk

  En fjerdedel av den frivillige innsatsen er for idretten.

  Artikkel
 • Styrketrening stadig mer populært

  Fire av fem nordmenn trente minst én gang i uka i 2019. Det fysiske aktivitetsnivået i befolkningen har vært stabilt de siste årene, men har økt blant eldre. Styrketrening står for stadig mer av den totale aktiviteten.

  Artikkel
 • En av fire leser bøker daglig

  Siden begynnelsen av 2000-tallet har boklesingen i Norge økt. I 2018 leste en fjerdedel av befolkningen papirbøker på fritiden en gjennomsnittsdag. Disse leser i snitt en time hver dag.

  Artikkel
 • Nær 9 millionar enkeltbesøk ved norske museum

  I 2018 hadde dei norske musea samla sett meir enn 8,7 millionar enkeltbesøk og nær 2,2 millionar gruppebesøk i løpet av året.

  Artikkel
 • Færre innenlandsreiser

  Nordmenn gjennomførte færre reiser med overnatting i andre kvartal i 2019 sammenliknet med samme kvartal året før. Vi reiste på flere utenlandsreiser, men reduksjon i innenlandsreiser bidro til en samlet nedgang i antall reiser totalt.

  Artikkel
 • Dette er Norge 2019

  Hva jobber vi med, hvor mye avfall produserer vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».

  Publikasjon
 • Er religiøse innvandrere mindre integrert?

  Religiøst aktive innvandrere gjør oftere frivillig arbeid og har noe sterkere tillit til andre mennesker enn de mindre aktive. Mange innvandrere opplever diskriminering, men de religiøse ser ikke ut til å være spesielt utsatt for dette.

  Artikkel
 • Utlån frå fag- og forskingsbiblioteka held seg stabilt

  Samla sett held talet på fysiske utlån frå fag- og forskingsbiblioteka seg stabilt, med ein marginal nedgang på 1 prosent. Ser vi nærare på tala, viser det seg at dette er eit gjennomsnitt av eit delt bilete.

  Artikkel
 • Mest til idrettsbygg og -anlegg

  Norske kommunar brukte i gjennomsnitt 4 prosent av dei samla netto driftsutgiftene sine til kultursektoren i 2018. Til saman utgjorde dette 12,9 milliardar kroner som er ein auke på 6 prosent frå året før.

  Artikkel
 • Færre medlemmer i Den norske kirke

  Det var 3,7 millioner medlemmer i Den norske kirke i 2018. Det er 16 000 færre enn året før. Siden 2005 har medlemstallet gått ned med 214 000.

  Artikkel
 • Tre av fire reiser var innenlands

  Nordmenn gjennomførte 4,8 millioner innenlandsreiser og 1,4 millioner utenlandsreiser med overnatting i første kvartal i 2019

  Artikkel
 • Kirkekonfirmasjon synker i popularitet

  Aldri er det registrert så få 15-åringer som har valgt kirkekonfirmasjon som i 2018. Samtidig har humanistisk konfirmasjon hatt et oppsving de siste årene.

  Artikkel
 • Fire av ti hører på DAB-radio hver dag

  Flere har tilgang til DAB-radio hjemme og i bilen, men radiolyttingen generelt i befolkningen har aldri vært målt lavere.

  Artikkel
 • Trenden fortsetter: Færre leser aviser

  Lesing av både papir- og nettaviser falt videre i 2018. Samtidig bruker vi stadig mer tid på internett.

  Artikkel
 • Norsk mediebarometer 2018

  Statistiske analyser 161

  Norsk mediebarometer viser nordmenns mediebruk: Hvilke medier bruker vi og hvordan, forskjeller mellom generasjoner og hvordan dette har endret seg over tre tiår.

  Publikasjon