Alt innhold for området kultur og fritid

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Reiseaktiviteten kraftig redusert etter koronautbruddet

  Etter utbruddet av krononaviruset ble det fra midten av mars innført restriksjoner både på innen- og utenlandsreiser. Som følge av dette var det en kraftig nedgang i antall reiser nordmenn foretok i 1. kvartal 2020.

  Artikkel
 • Halvparten av befolkningen dropper TV

  Andelen som så på lineær-TV, inkludert direktesendt nett-TV i 2019, falt med 12 prosentpoeng fra året før. Kun 48 prosent ser dermed på direktesendt TV en gjennomsnittsdag.

  Artikkel
 • Norsk mediebarometer 2019

  Statistiske analyser 164

  Norsk mediebarometer viser nordmenns mediebruk: Hvilke medier bruker vi og hvordan, forskjeller mellom generasjoner og hvordan dette har endret seg over tre tiår.

  Publikasjon
 • Kartlegging av statistikk i kulturarvsektoren

  Notater 2020/18

  I dette notatet legger Statistisk sentralbyrå frem resultater og punkter for oppfølging etter seminar om statistikk i kulturarvsektoren 21.-22. oktober 2019.

  Publikasjon
 • Mediebruksundersøkelsen 2019

  Notater 2020/11

  I dette notatet legger Statistisk sentralbyrå (SSB) fram en metodisk dokumentasjon av Mediebruksundersøkelsen 2019.

  Publikasjon
 • Vi ferierte mer utenlands

  Nordmenn gjennomførte 23,6 millioner yrkes- og feriereiser med overnatting i 2019. Det er 3,5 millioner færre enn året før. Vi ferierte likevel mer utenlands.

  Artikkel
 • Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2019. Tema: idrettsaktiviteter

  Notater 2020/2

  Levekårsundersøkelsen EU-SILC er en årlig levekårsundersøkelse som gjennomføres av Statistisk sentralbyrå.

  Publikasjon
 • Svingninger i museumsstatistikken

  Variasjoner i populasjonen gir utslag i museumsstatistikken. Politiske vedtak, aktiv samlingsforvaltning og faglig utvikling i museene kan også føre til svingninger. Her er de viktigste årsakene til variasjon og hva det vil si for bruken av museum...

  Artikkel
 • Kulturstatistikk 2018

  Statistiske analyser 163

  Denne publikasjonen presenterer oppdaterte tal og statistikk for ulike område relatert til kultur. Føremålet med publikasjonen er å skildre og gje ei samla oversikt over den tilgjengelege statistikken for ulike kulturområde i Noreg.

  Publikasjon
 • Mye frivillig innsats blant norskfødte med innvandrerforeldre

  Unge mennesker i alderen 16–39 født i Norge i innvandrerfamilier yter omtrent like mye frivillig innsats for frivillige organisasjoner som befolkningen som helhet i samme alder. Omfang og type frivillighet varierer etter kjønn og foreldrenes landb...

  Artikkel
 • 57 prosent fleire i trus- og livssynssamfunn utanfor Kyrkja på ti år

  Dei siste ti åra har talet på medlemmer utanfor Den norske kyrkja gått frå 431 000 til 678 000, ein auke på 57 prosent.

  Artikkel
 • Vi reiste mer utenlands

  Nordmenn gjennomførte færre reiser med overnatting for perioden fra januar til og med september i 2019 sammenliknet med samme periode året før. Vi reiste på noen flere utenlandsreiser, mens langt færre innenlandsreiser bidro til en samlet nedgang ...

  Artikkel
 • Frivillige utførte 142 000 årsverk

  En fjerdedel av den frivillige innsatsen er for idretten.

  Artikkel
 • Styrketrening stadig mer populært

  Fire av fem nordmenn trente minst én gang i uka i 2019. Det fysiske aktivitetsnivået i befolkningen har vært stabilt de siste årene, men har økt blant eldre. Styrketrening står for stadig mer av den totale aktiviteten.

  Artikkel
 • En av fire leser bøker daglig

  Siden begynnelsen av 2000-tallet har boklesingen i Norge økt. I 2018 leste en fjerdedel av befolkningen papirbøker på fritiden en gjennomsnittsdag. Disse leser i snitt en time hver dag.

  Artikkel