3595_5041
3595_5041
kommunefakta
2018-07-19T06:08:00.000Z
no
Snåase - Snåsa kommune

Kommunefakta

Snåase - Snåsa - 5041 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 091 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 53 48
5-9 år 57 60
10-14 år 82 56
15-19 år 69 69
20-24 år 56 61
25-29 år 68 47
30-34 år 57 44
35-39 år 46 56
40-44 år 56 51
45-49 år 57 62
50-54 år 82 82
55-59 år 75 76
60-64 år 66 61
65-69 år 69 59
70-74 år 62 62
75-79 år 59 53
80-84 år 28 39
85-89 år 22 22
90-94 år 4 14
95-99 år 1 3
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Snåase - Snåsa
Sverige 21
Litauen 6
Polen 3
Tyskland 8
Eritrea 16
Somalia 17
Filippinene 4
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.