3595_5022
3595_5022
kommunefakta
2018-07-19T06:01:00.000Z
no
Rennebu kommune

Kommunefakta

Rennebu - 5022 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 526 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 57 51
5-9 år 72 44
10-14 år 76 87
15-19 år 87 79
20-24 år 94 74
25-29 år 62 60
30-34 år 60 46
35-39 år 45 51
40-44 år 71 82
45-49 år 100 87
50-54 år 98 76
55-59 år 75 81
60-64 år 94 93
65-69 år 91 101
70-74 år 92 92
75-79 år 58 54
80-84 år 31 36
85-89 år 26 21
90-94 år 10 21
95-99 år 1 5
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Rennebu
Sverige 3
Litauen 0
Polen 48
Tyskland 6
Eritrea 40
Somalia 11
Filippinene 3
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.