3595_5047
3595_5047
kommunefakta
2018-08-20T11:00:00.000Z
no
Overhalla kommune

Kommunefakta

Overhalla - 5047 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 853 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 146 106
5-9 år 135 149
10-14 år 127 115
15-19 år 132 102
20-24 år 117 106
25-29 år 130 128
30-34 år 111 116
35-39 år 113 115
40-44 år 117 110
45-49 år 126 113
50-54 år 118 103
55-59 år 129 113
60-64 år 134 116
65-69 år 114 96
70-74 år 86 102
75-79 år 56 70
80-84 år 45 42
85-89 år 24 45
90-94 år 15 13
95-99 år 4 4
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Overhalla
Sverige 15
Litauen 18
Polen 119
Tyskland 13
Eritrea 14
Somalia 48
Filippinene 7
Irak 0
Pakistan 3
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.