Vi har fått henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for å være SSB. De har fått e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyrå og vi oppfordrer alle til å slette den.

3595_5034
3595_5034
kommunefakta
2018-08-19T03:24:00.000Z
no
Meråker kommune

Kommunefakta

Meråker - 5034 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 461 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 73 50
5-9 år 64 61
10-14 år 73 64
15-19 år 85 62
20-24 år 63 67
25-29 år 68 62
30-34 år 60 71
35-39 år 70 65
40-44 år 67 63
45-49 år 89 80
50-54 år 100 90
55-59 år 74 90
60-64 år 92 87
65-69 år 99 83
70-74 år 81 59
75-79 år 48 57
80-84 år 23 33
85-89 år 17 38
90-94 år 14 19
95-99 år 1 6
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Meråker
Sverige 31
Litauen 11
Polen 21
Tyskland 5
Eritrea 53
Somalia 0
Filippinene 12
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.