Vi har fått henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for å være SSB. De har fått e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyrå og vi oppfordrer alle til å slette den.

3595_5042
3595_5042
kommunefakta
2018-08-19T13:05:00.000Z
no
Lierne kommune

Kommunefakta

Lierne - 5042 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 371 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 33 22
5-9 år 34 33
10-14 år 46 36
15-19 år 70 54
20-24 år 31 28
25-29 år 35 27
30-34 år 35 30
35-39 år 31 33
40-44 år 37 38
45-49 år 53 46
50-54 år 47 39
55-59 år 42 43
60-64 år 56 51
65-69 år 65 44
70-74 år 46 47
75-79 år 25 35
80-84 år 17 28
85-89 år 11 19
90-94 år 4 6
95-99 år 0 2
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Lierne
Sverige 57
Litauen 0
Polen 4
Tyskland 7
Eritrea 21
Somalia 0
Filippinene 0
Irak 0
Pakistan 3
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.