Vi har fått henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for å være SSB. De har fått e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyrå og vi oppfordrer alle til å slette den.

3595_5014
3595_5014
kommunefakta
2018-08-19T12:37:00.000Z
no
Frøya kommune

Kommunefakta

Frøya - 5014 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 010 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 145 164
5-9 år 147 152
10-14 år 113 102
15-19 år 137 148
20-24 år 140 154
25-29 år 231 202
30-34 år 212 172
35-39 år 181 151
40-44 år 181 145
45-49 år 189 162
50-54 år 180 124
55-59 år 174 150
60-64 år 150 129
65-69 år 133 97
70-74 år 113 97
75-79 år 56 83
80-84 år 51 65
85-89 år 29 51
90-94 år 13 27
95-99 år 4 8
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Frøya
Sverige 30
Litauen 487
Polen 195
Tyskland 47
Eritrea 23
Somalia 0
Filippinene 23
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.