54503
/inntekt-og-forbruk/statistikker/selvangivelse/arkiv
54503
86 300 kroner i utlignet skatt
statistikk
2011-07-05T10:00:00.000Z
Inntekt og forbruk;Inntekt og forbruk;Svalbard
no
selvangivelse, Skatt for personer, selvangivelse, skatteligning, personinntekt, lønnsinntekt, skattepliktige inntekter, kapitalinntekt, inntektsfradrag, skatt, gjeld, formue, bankinnskudd, aksjeutbytte, eiendommer i utlandet, bruttoinntekt, formuesskatt, toppskatt, restskatt, BSU (boligsparing for ungdom).Skatt for personer, Inntekt og formue , Inntekt og forbruk, Inntekt og forbruk, Svalbard
false

Skatt for personer2010, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

86 300 kroner i utlignet skatt

2 645 000 personer fikk utlignet inntekts- og formuesskatt for inntektsåret 2010 ved oppgjøret i juni. I gjennomsnitt fikk de utlignet 86 300 kroner i skatt.

De fleste lønnstakere og pensjonister får skatteoppgjøret i juni. Om lag 2,3 millioner personer hadde personinntekt fra lønn, med et gjennomsnitt på 315 000 kroner. 940 000 personer hadde inntekt fra pensjoner, med et gjennomsnitt på 197 600 kroner. 564 000 personer fikk utlignet toppskatt ved skatteoppgjøret i juni.

Nær 2,2 millioner personer hadde innbetalt for mye skatt, og de får i gjennomsnitt tilbake 9 900 kroner. De 439 000 personene som hadde innbetalt for lite skatt, skylder i gjennomsnitt 11 400 kroner.

228 milliarder i utlignet skatt

Samlet utlignet skatt før fradrag og nedsettelser utgjorde 235 milliarder kroner. Av dette utgjorde skatt på inntekt til kommune og fylke 87 milliarder, fellesskatten 71 milliarder og formuesskatt til kommune og stat 5 milliarder kroner. Toppskatt og medlemsavgift til folketrygden utgjorde henholdsvis 10 og 62 milliarder kroner.

Summen av fradrag i skatt og nedsettelser utgjorde vel 7 milliarder kroner. Her utgjør skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt eller liten skatteevne nær 6 milliarder kroner.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på et uttrekk fra Skattedirektoratets ligningsdatabase og omfatter lønnstakere og pensjonister som får skatteoppgjøret i juni. Noen lønnstakere og pensjonister får skatteoppgjøret i august eller september, mens resten av oppgjøret for forskuddspliktige kommer i oktober. Dette gjelder i hovedsak næringsdrivende og deres ektefeller. Boligeiere som ikke har gitt opplysninger om boligen har ikke fått skatteoppgjøret i juni. Dette omfatter om lag 200 000 boligeiere.

 

For mer informasjon om datagrunnlaget, se Om statistikken .

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB