66149
/inntekt-og-forbruk/statistikker/selvangivelse/aar-forelopige
66149
963 milliarder i lønnsinntekter
statistikk
2012-03-27T10:00:00.000Z
Inntekt og forbruk;Inntekt og forbruk;Svalbard
no
selvangivelse, Skatt for personer, selvangivelse, skatteligning, personinntekt, lønnsinntekt, skattepliktige inntekter, kapitalinntekt, inntektsfradrag, skatt, gjeld, formue, bankinnskudd, aksjeutbytte, eiendommer i utlandet, bruttoinntekt, formuesskatt, toppskatt, restskatt, BSU (boligsparing for ungdom).Skatt for personer, Inntekt og formue , Inntekt og forbruk, Inntekt og forbruk, Svalbard
false

Skatt for personer2011, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

963 milliarder i lønnsinntekter

Foreløpige tall fra ligningen 2011 viser at om lag 2,8 millioner bosatte personer til sammen mottok 963 milliarder kroner i lønnsinntekter. Det er en økning i utbetalingene på 54 milliarder kroner, eller 5,9 prosent, fra året før.

Gjennomsnittlige skattepliktige lønnsinntekter utgjorde 348 200 kroner i 2011, en økning på 4,6 prosent fra 2010.

Innføring av fleksibel alderspensjon

Alderspensjon fra folketrygden utgjorde 129 milliarder i 2011. Det er 14 milliarder kroner, eller 12,1 prosent, mer enn året før.

Fra og med 1. januar 2011 ble det innført fleksibel alderspensjon fra folketrygden. Dette ga personer i alderen 62 til 66 år mulighet til å ta ut alderspensjon, mot tidligere først fra 67 år. 35 000 personer i aldersgruppen 62 til 66 år mottok til sammen 4,5 milliarder kroner i alderspensjon i 2011.

Arbeidsavklaringspenger og dagpenger

220 000 personer mottok arbeidsavklaringspenger i 2011. Dette er vel 8 000 flere enn året før. De samlede utbetalingene utgjorde 35 milliarder kroner, eller 7,4 prosent mer enn i 2010.

Utbetaling av dagpenger ved arbeidsledighet ble i samme periode redusert med 0,9 milliarder. Det var vel 8 000 færre som mottok dagpenger i 2011 sammenlignet med året før.

Økning i naturalytelser

Beregnet skattepliktig fordel ved fri bil utgjorde 4,9 milliarder i 2011, en økning på 4,2 prosent fra året før. I alt 663 000 personer hadde beregnet skattepliktig fordel ved elektronisk kommunikasjon i 2011. Til sammen utgjorde denne fordelen 2,6 milliarder kroner.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken viser skattepliktig lønn og andre ytelser fra arbeidsgiver som er grunnlag for den personlige selvangivelsen. Opplysningene er hentet fra Skattedirektoratets lønns- og trekkoppgaveregister for inntektsåret 2011, og omfatter bosatte personer som er 17 år og eldre.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB