Publikasjon

Notater 2008/19

Optimal indirect taxation: a review of theoretical and empirical result

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Les mer om publikasjonen