Statistikk mot år 2000: 1906-1907

60 prosent av utgiftene til mat

Publisert:

1 000 kroner året var alt flere familier hadde å rutte med tidlig på 1900-tallet. 60 prosent gikk til mat. Dette viser komplette husholdningsregnskaper fra 12 arbeiderfamilier i 1907.

Seks av husholdningsregnskapene ble hentet fra familier i Kristiania. De resterende ble hentet fra to familier hver i Eidsfoss, Strømmen og Fetsund.

Familiene førte alle inntektene og utgiftene fra 30. april 1906 til 29. april 1907. Husholdningene skulle også føre mengden av den kjøpte varen, gaver og for eksempel bær familiene plukket. Alle inntektene, i tillegg til mannens arbeidslønn, skulle også telles. Tilsvarende undersøkelser var alt gjennomført i Sverige og Danmark for et stort antall arbeiderhusholdninger.

De seks familiene i Kristiania levde stort sett av mannens lønn, nær 1 400 kroner per år. Husholdningene utenfor Kristiania hadde alle biinntekter av losjerende, grisehold og bærsanking, likevel ble inntekten ikke mer enn om lag 1 000 kroner året. Til gjengjeld var husleien atskillig lavere, 50 kroner per år, mens Kristiania-husholdningene betalte 210 kroner. Men i Kristiania hadde familiene leiligheter med tre rom, kjøkken inkludert, mens bare to av de seks familiene på landet hadde tre rom, resten hadde ett rom og kjøkken. Utgiftene til mat utgjorde nær 60 prosent av alle utgiftene. I dag utgjør husholdningenes utgifter til mat om lag 15 prosent.

Husholdningsregnskapene ble publisert sammen med annet materiale i serien Socialstatistik, og skulle kartlegge virkninger av toll på importerte nødvendighetsartikler. Regnskapene fikk avgjørende betydning i forbindelse med innføring av statlig progressiv inntektsskatt. Undersøkelsen i 1907 ble planlagt av økonomiprofessorene Torkel Aschehoug, Bredo Morgenstierne og Oskar Jæger, og ble ledet av sekretær Nicolai Rygg. Etter den første verdenskrigen er slike undersøkelser brukt til å beregne tall for leveomkostninger og konsumprisindeksen, og er gjennomført en rekke ganger. Fra 1977 ble undersøkelsen gjennomført permanent.

Tabell 01. Utgifter, etter art for 12 arbeiderhusholdninger. 1907. Prosent
 
Utgiftsart Andel
 
I alt 100,0
Mat 57,6
Alkohol og tobakk 3,1
Klær og skotøy 13,3
Bolig og innbo 17,2
Andre utgifter 8,8
 
Tabell 02. Forbruk per person per år. 1907. Kilo
 
Vare Kilo
 
Kjøtt og flesk 28,4
Melk, liter 144,6
Smør, margarin, fett 13,9
Brød, mel, gryn 106,8
Egg, stk. 36
Poteter 77,8
Sukker 10,7
Salt 11,9
Kaffe 4,4

 

Kilder:

  • Norges Officielle Statistik, V. 104. Socialstatistik. VIII. Skatternes fordeling efter indtægt og forsørgelsesbyrde, Kristiania 1909
  • To forbruksundersøkelser fra begynnelsen av det 20. århundret, Samfunnsspeilet 3/96

Kontakt