260638
260638
friartikkel
2016-04-06T09:51:00.000Z
no

Statistikkbanken

Endringer i statistikkbanktabeller

Publisert:

Oppdatert:

Her legges informasjon om tabeller som blir strukturelt endret, erstattet av nye tabeller eller avsluttet.

Disse endringene kan påvirke lagrede søk og API-spørringer som er gjort mot tabellene.

 

Endringer 

Dato for endring Statistikk Endring
06.11.2019 Valgdeltakelse Tabell 11059 er fjernet og erstattet med nye tabeller 12812, 12813 og 12814.
05.11.2010 Næringenes økonomiske utvikling De fleste tabellene under
https://www.ssb.no/statbank/list/stbygganl, https://www.ssb.no/statbank/list/stefu, https://www.ssb.no/statbank/list/sthotell, https://www.ssb.no/statbank/list/sti, https://www.ssb.no/statbank/list/stinfokom, https://www.ssb.no/statbank/list/stjenester, https://www.ssb.no/statbank/list/stranslag, https://www.ssb.no/statbank/list/stvar, https://www.ssb.no/statbank/list/stvareh
avsluttes og flyttes til
https://www.ssb.no/statbank/list/naringer. Tabellene 09940 og 09941 fortsetter. Ny tabell 12817 publiseres.
22.10.2019 Avfallshåndtering ved avfallsanlegg  Tabell 12360 er avsluttet og erstattet av ny tabell 12818
17.10.2019 Befolkning Tabell 05231 er avslutta.
15.10.2019 Utenrikshandel med varer Tabell 09226 er avslutta og erstattet av ny tabell 12780.
12.10.2019 Røyk, alkohol og andre rusmidler Variabelen ‘Kjønn’ ble fjernet fra tabell 12391.
11.10.2019 Innovasjon i næringslivet Tabellene 10877, 10878, 10879, 10880, 10881, 10882, 10877, 10878, 10883, 10884, 10885, 10886, 10887, 10888, 10889, 10890, 10953 og 10954 er avsluttet og erstattet med tabellene 12791, 12792, 12793, 12794, 12795, 12796, 12797, 12798, 12799, 12800, 12801, 12802, 12803, 12804, 12805, 12806, 12807 og 12808.
10.10.2019 Valgresultat for kommunestyre- og fylkestingsvalget Tabellene 09475, 09476 og 11059 er flyttet til Valgdeltakelse
04.10.2019 Kommunestyre- og fylkestingsvalget Nye regionlister i tabellene 11001, 09476, 01177, 08346, 10804 og 09475.
02.10.2019 Sysselsetting blant innvandrere Tabell 12551 har endret kodeliste for klassifikasjon landbakgrunn.
01.10.2019 Kommunestyre- og fylkestingsvalget I tabell 01180 er partikodene 50 og 92 for «Andre lister» slått sammen til kode 92. Kode 50 utgår dermed.
01.10.2019 Stortingsvalet I tabell 08092 er partikodene 50 og 92 for «Andre lister» slått sammen til kode 92. Kode 50 utgår dermed.
01.10.2019 Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter I tabell 04772 er partikodene 50 og 92 for «Andre lister» slått sammen til kode 92. Kode 50 utgår dermed.
27.09.2019 Miljøøkonomiske virkemidler Tabellene 10646, 11639 og 11640 er avsluttet og erstattet av nye tabeller 12788, 12789 og 12740.
27.09.2019 Kredittindikator «Lån fra banker» og «Lån fra kredittforetak» slås sammen til «Lån fra banker og Kredittforetak» i tabell 06718 og 11596.
25.09.2019 Norskopplæring for voksne innvandrere Tabellene 11316 og 12468 er fjernet og er erstattet med nye tabeller 12722 og 12723.
20.09.2019 Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter Tabellene 10721, 10722, 10723, 10727 og 10909 er utvidet med flere valg under art. Artkodene A55 og B43 har fått ny tekst i tabell 10721. Kode A13 har fått ny tekst i tabell 10722, mens kodene A14 og A257 er fjernet. Kode A55 har fått ny tekst i tabell 10727.
12.09.2019 Kommunestyre- og fylkestingsvalget, personer med stemmerett Tabell 12753 er fjernet, og tallene finnes i tabell 12758.
12.09.2019 Byggjekostnadsindeks for bustader Basisår i tabellene endres fra 2000 til 2015. Vektgrunnlaget for beregning av indeksene endres også.
19.08.2019 Kommunestyre- og fylkestingsvalget, personer med stemmerett Tabell 06595 er avsluttet og er erstattet med ny tabell 12758.
03.07.2019 Ansatte i barnehage og skole  Tabellene 12071, 12091 og 12092 er utvidet med flere statistikkvariabler. Tabellene 12072, 12082 og 12083 er avsluttet og er erstattet med tabellene 12696, 12697 og 12698.
25.06.2019 Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter  Tabellene 10912, 06535 og 06537 er erstattet av nye tabeller 12705, 12710 og 12711. Tabellene 06524, 06525, 06530, 06531, 06534, 06540, 06550, 06551, 06552, 06556, 06557 og 10922 er avsluttet.
17.06.2019 Plan- og byggesaksbehandling Tabellene 11882, 12595, 12225, 11887, 11986, 12616, 12312, 12224, 11211, 11881, 12000, 11886, 12281 og 11888 er erstattet av tabellene 12690, 12665, 12671, 12675, 12699, 12679, 12691, 12676, 12683, 12685, 12667, 12240, 12678 og 12686.
07.06.2019 Miljøforvaltning  Tabellene 12242, 12302, 12193 og 11289 er erstattet av tabellene 12243, 12680, 12703 og 12701.
31.05.2019 Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester Tabellene 11642, 11643, 11644, 10135, 10137 og 10138 har fått endret kommuneliste.
30.04.2019 Sysselsetting, registerbasert Tabellene for ansatte i staten (10188, 10189, 09904, 10461, 09911, 09915) er avsluttet og erstattet med nye tabeller 12623-12629.
26.04.2019 Kommunestyre- og fylkestingsvalget, personer med stemmerett Tabellene 06599, 06598, 08295, 06596, 06597, 10959, 06600, 05474, 05497, 08703 og 08701 er avsluttet. Nye tabeller er opprettet: 12633, 12634, 12635, 12636, 12637 og 12638.
26.04.2019 Kostnadsindeks for lastebiltransport Tabellene 07105, 07106 og 08802 er avsluttet og er erstattet av nye tabeller 12535 og 12538.
02.04.2019 Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger
 Tabellene 10502 og 10503 er erstattet av nye tabeller 12598 og 12599.
21.03.2019 Kjørelengder  Tabellene 07301, 07302, 07304 og 07305 slås sammen til ny tabell 12575. 07306 og 07307 slås sammen til ny tabell 12576. 07308 og 07311 slås sammen til ny tabell 12577. 07947 og 07946 slås sammen til ny tabell 12578. 08740 og 08741 slås sammen til ny tabell 12579. De nye tabellene har mer detaljert inndeling i drivstofftyper.
20.03.2019 Sykefravær  Tabellene 09665, 08720, 07869, 09040 og 09041 (Egen- og legemeldt sykefravær (feriekorrigert)), samt 08320, 08321, 03218, 07905, 08322, 08323 og 11928 (Legemeldt sykefravær (feriekorrigert)) avsluttes og erstattes med disse nye tabellene: 12439, 12440, 12441, 12442 og 12443 (Egen- og legemeldt sykefravær), samt 12446, 12447, 12448, 12449, 12450, 12451 og 12452 (Legemeldt sykefravær).
15.03.2019 Barnehager  Tabell 11929 er erstattet med ny tabell 12562. 
Tabell 12517 er erstattet med ny tabell 12573.
15.03.2019 Areal- og samfunnsplanlegging  Tabell 12596 erstattet tabell 11220.
Tabell 12611 erstattet tabell 11276.
Tabell 12613 erstattet tabell 11218.
Tabell 12616 erstattet tabell 11987.
Tabell 12229 erstattet tabell 11214.
Tabell 11211 erstattet tabellene 12223 og 11219.
Tabellene 10485, 10505, 10506, 11215, 11216, 11212, 11221, 11285 og 11288 ble avsluttet. Tabell 11213 ble fjernet.
15.03.2019 Miljøforvaltning i kommuner og fylkeskommuner  Tabell 12593 erstattet tabell 11263.
Tabell 12302 erstattet tabell 11891.
Tabellene 11262, 11263, 11264, 11265, 11287 og 11295 ble avsluttet.
08.03.2019 Videregående opplæring og annen videregående utdanning  Tabell 11986 er erstattet av tabell 12609.
25.02.2019 Sysselsetting, registerbasert  Det er laget nye tabeller: 12539, 12540, 12541, 12542 og 12543.
21.02.2019 Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning Tabell 08050 er utvidet med nytt anslagstidspunkt «Antatte investeringer februar året før».
11.02.2019 Produsentprisindeksen Tabellene 07097 og 07098 erstattes av nye tabeller 12462 og 12463. Basisår endres fra 2000 til 2015.
11.02.2019 Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands Tabellene 03675 og 03768 utvides med tall for importmarked og med flere varegrupper. Basisår endres fra 2000 til 2015.
09.02.2019 Eiendomsforvaltning i kommunesektoren  Tabellene 12045 og 12048 er erstattet av nye tabeller 12559 og 12560.
09.02.2019 Lønn  Tabell 12521 er endret for å vise desiler og persentiler.
09.02.2019 Nasjonalregnskap Tabellene 09170, 09171, 09174, 09175, 09181, 09183, 11189 er utvidet med flere hoverdnæringer.
30.01.2019 Miljøforvaltning i kommuner og fylkeskommuner  Tabell 11821 er erstattet av tabell 12153.
19.12.2018 Lønn Tabell 11418 er utvidet med flere nivåer på yrkeslister. Tabellene 11419, 11420 og 11421 er utvidet med ny liste for næringsgruppe.
18.12.2018 Eiendomsskatt Tabell 12120 er erstattet av tabell 12503. Flere statistikkvariabler og tall for 2007-2014 er lagt til.
17.12.2018 Røyk, alkohol og andre rusmidler Tabell 07664 er fjernet, og tallene finnes i tabell 07692.
14.12.2018 Utslipp fra norsk økonomisk aktivitet I tabellene 09288, 09289, 09290 og 09291 er næringene «Utvinning av råolje og naturgass» og «Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass» slått sammen til «Utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester og rørtransport».
11.12.2018 Utslipp til luft I tabellene 09298, 09299, 09300 og 09301 er næringene «Utvinning av råolje og naturgass» og «Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass» slått sammen til «Utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester og rørtransport».
05.12.2018 Befolkning m.fl Ny gruppering for region: Sentralitet 2018. Utgåtte grupperinger er fjernet: Sentralitet 2008-2017, Politidistrikt 2002-2015, Storbyregioner 2002-2017, Regioner. Fylkesinndeling
27.11.2018 Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger Ny statistikkvariabel i tabellene 10316 og 10317. Ny kode i tabell 10315
27.11.2018 Sysselsatte på korttidsopphold Tabellene 11613, 11610, 11612 og 08069 har endret tidsenhet fra kvartal til år.
03.10.2018 Videregående opplæring og annen videregående utdanning Tabell 12262 er erstattet av ny tabell 12399.
01.10.2018 Bruk av IKT i næringslivet Det er laget nye tabeller: 12350, 12351, 12352, 12356 og 12357.
27.09.2018 Antall arbeidsforhold Ny statistikkvariabel for indeks, måneslønn i tabell 12314.
27.09.2018 Banker og kredittforetak  Nye koder i tabell 08113.
07.09.2018 Kommuneregnskap Tabellene 12327, 12171, 12212, 12096 og 12097 erstattes av 12364, 12333, 12362, 12328 og 12329. I tillegg er tabellene 05063 og 05065 avsluttet
07.09.2018 Fylkeskommuneregnskap Tabellene 12327, 12171, 12212, 12096 og 12097 erstattes av 12364, 12333, 12362, 12328 og 12329. I tillegg er tabell 05064 avsluttet
30.08.2018 Bruk av IKT i husholdningene Det er laget nye tabeller: 12344, 12345, 12346, 12348 og 12049.
07.08.2018 Kystverkets virksomhet Statistikken er opphørt. Alle tabeller er avsluttet.
02.08.2018 Antall arbeidsforhold Nye statistikkvariabler i tabellene 11652, 11654, 11655 og 11658
02.07.2018 Avfall frå hushalda Tabell 12156 er erstattet av tabell 12313. 
25.06.2018 Barnevern Tabell 11942 er erstattet av tabell 12305. 
21.06.2018 Avfall frå hushalda
Areal- og samfunnsplanlegging
Kommunal vannforsyning
Kommunalt avløp
Tabell 12296 er erstattet av tabell 12299.
19.06.2018 Banker og kredittforetak Nye koder i kodeliste for balansepost i tabellene 08428, 08691, 08692 og 07880.Tabellene 08104, 09563, 10769, 09562 and 09564 er avsluttet.
18.06.2018 Kostnadsindeks for buss Tabellene 10151 og 10152 avsluttes, og fem nye tabeller er laget: 11931, 11934, 11935, 12004 og 12006.
14.06.2018 Fylkeskommuneregnskap Tabellene 12099, 12113, 12117, 12167, 12168, 12181 og 12182 er midlertidig fjernet.
14.06.2018 Kommuneregnskap Tabellene 12096, 12097, 12111, 12166, 12170, 12171, 12174 og 12205 er midlertidig fjernet.
13.06.2018 Kulturtilbod Tabell 12066 er erstattet av tabell 12264.
08.06.2018 Areal- og samfunnsplanlegging Tabellene 11883 og 11890 er erstattet av nye tabeller 12158 og 12230.
31.05.2018 Arbeidskraftundersøkelsen Ny statistikkvariabel i tabell 07115 og 07116.
30.05.2018 Økonomisk sosialhjelp Tabellene 11809, 11863, 11870, 11868 og 11869 er erstattet av nye tabeller 12131, 12160, 12201, 12203 og 12204.
29.05.2018 Bruk av IKT i offentlig sektor Tabell 10619 er avsluttet og erstattet med ny tabell 12019.

Tabellene 10584, 09677 og 10858 er erstattet av nye tabeller 12029, 12030 og 12031.

Det er laget nye tabeller: 12032, 12033, 12034, 12036, 12037, 12038, 12039, 12040, 12041 og 12042.

Tabellene 10619, 09669, 09670, 09671 og 09674 er avsluttet.
03.05.2018 Tannhelsetenesta Tabellene 11766, 11767, 11768, 11769, 11770, 11771 og 11775 er erstattet av nye tabeller 11959, 11961, 11985, 12073 og 12074.
23.04.2018 Omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet Statistikken er opphørt. Alle tabellene er avsluttet.
20.04.2018 Vassforsyning, avløps- og renovasjonsverksemd, omsetning Statistikken er opphørt. Alle tabellene er avsluttet.
19.04.2018 Arbeidskraftundersøkelsen Nye kodelister for alder i tabell 07971, 07972 og 09773. Nye statistikkvariabler i tabell 0337 og 0338.
18.04.2018 Ordreindeks for bygge- og anleggsvirksomhet Statistikken er opphørt. Alle tabellene er avsluttet.
18.04.2018 Ordreindeks for industri Statistikken er opphørt. Alle tabellene er avsluttet.
26.03.2018 Fylkesfordelt nasjonalregnskap Tabell 09390 avsluttes og erstattes med ny tabell 11713.
15.03.2018 KOSTRA Alle dagens KOSTRA-tabeller vil bli videreført i denne omgang.
Nye tabeller i ny struktur er publisert som beta med foreløpige tall for 2017.
06.03.2018 Kredittindikator Endret tekst i klassifikasjonsvariabel fra kredittkilde til lånegjeld i tabellene 06718, 11596 og 11598. Ny kode "Verdipapirlån" i tabellene 06718 og 11596.
23.02.2018 Folkemengde og befolkningsendringar Nytt fylke 50 Trøndelag er lagt til i tabellene som inneholder fylkestall.
Nye kommuner er lagt til i alle tabellene som inneholder kommunetall. For Vestfold gjelder dette 0712 Larvik, 0715 Holmestrand og 0729 Færder. Kommunene i tidligere Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag har fått nye kommunenummer med 50 som første to siffer.
19.02.2018 Skatterekneskap Nytt fylke 50 Trøndelag og nye kommunenummer er lagt til i tabell 07022. For Vestfold gjelder dette 0712 Larvik, 0715 Holmestrand og 0729 Færder. Kommunene i tidligere Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag har fått nye kommunenummer med 50 som første to siffer.
15.02.2018 Utenrikshandel med varer Nytt fylke 50 Trøndelag er lagt til i tabellene 08817 og 10482.
Tabellene 08799, 08801, 11008 og 11009 er utvidet med 24 nye varenummer.

 

Arkiv: Endringer i statistikkbanktabeller 2016 - 2017

 

Du kan følge med på endringer i Statistikkbanken via RSS-feeds:

RSS-feeds viser tabeller som er oppdatert med nye tall, eventuelle nye tabeller og tabeller som er endret.

Kontakt