115102
115102
forskning
2013-05-24T15:16:00.000Z
no

Forskningsfelt

Teknologi, innovasjon og vekst

Teknologisk utvikling er en premiss for å kunne nå sentrale miljø- og energipolitiske målsettinger, kombinert med fortsatt økonomisk vekst. Forskningen på dette feltet analyserer hvilke drivkrefter som påvirker den teknologiske utviklingen og den økonomisk veksten, og hvordan virkemiddelbruken kan innrettes for å påvirke innovasjon og spredning av nye teknologier, det være seg miljø- og energiteknologier som andre teknologier.

Prosjekter

  • Spredning av klimateknologier

    Prosjektet skal analysere ulike problemstillinger knyttet til spredning av klimateknologier som hvilke ufullkommenheter i markedene som kan være til stede og forhindre slik spredning, og optimal virkemiddelbruk for å oppnå spredning av slike teknologier.

Kontakt