Mødre, fedre og det nye arbeidslivet: Yrkesforskjeller i arbeidstid

Språk
Norsk
Kategori
Bokkapittel
Kilde
Arbeidslivets klemmer. Paradokser i det nye arbeidslivet
Utgiver
Fagbokforlaget
Publisert
Sider
168-195
By, land
Bergen
Redaktører
E. Kvande,
B. Rasmussen