118601
118601
forskning
2013-06-07T11:40:00.000Z
no

Taran Fæhn

Akademisk grad
Cand. polit., økonomi
Stilling
Forsker
Telefon
95867999
E-post
taran.faehn@ssb.no
Last ned cv (591 KB)

Om Taran Fæhn

Mine hovedarbeidsfelt inkluderer klimapolitikk, innovasjon og vekst, næringspolitikk samt sammenhenger mellom handel, vekst og miljø. Jeg har en anvendt tilnærming og baserer meg ofte på makroøkonomiske beregningsmodeller. Disse inkluderer globale og nasjonale modeller, dynamiske modeller og modeller med teknologisk endring.

Mange av prosjektene jeg nå er involvert i behandler virkninger av klima- og teknologipolitikk på økonomi, utslipp og klima, og et viktig problemfelt er samspillet mellom ulike politiske mål og virkemidler. Videre er omstilling til en mindre petroleumsavhengig og utslippsintensiv økonomi et fokus i forskningen min.

Blant aktuelle forskningsprosjekter jeg deltar i er PLATON - en PLATtform for Offentlig og Nasjonalt tilgjengelig kunnskap om klimapolitikk ( www.platonklima.no), som jeg leder. Prosjektet fokuserer på virkemidler for å nå Norges klimamål. Det er  finansiert av Norges forskningsråd (NFR) og en rekke brukerpartnere. Jeg leder også det NFR-finansierte prosjektet  SMART PATHS - Smarte veivalg og kostbare omveier til et bærekraftig lavutslippssamfunn. 

Jeg er også sentral i arbeidet med likevektsmodellen SNOW (Statistics Norway’s World model) innenfor et langsiktig kontraktsamarbeid med Finansdepartementet, hvor SNoW tilpasses framskrivningsarbeidet i forbindelse med regjeringens Perspektivmelding og øvrige analyser. Jeg ledet også SSBs arbeid med prosjektet KLIMAKUR 2030 som i 2020  utredet de makroøkonomiske konsekvensene av å kutte norske utslipp av klimagasser i ikke-kvotepliktig sektor med minst 50 prosent innen 2030. 

Jeg er oppnevnt medlem av Teknisk beregningsutvalg for klima, som er opprettet av regjeringen for å bidra til ny kunnskap og nye metoder for tiltaks- og virkemiddelanalyser på klimaområdet samt foreslå metoder for beregninger av klimaeffekt av statsbudsjettet. 

 

 

 

Utvalgte publikasjoner

 1. The case for a supply-side climate treaty
  Forfattere
  Asheim. G. B., T. Fæhn, K. Nyborg et al. (2019)
 2. Abating greenhouse gases in the Norwegian non-ETS sector by 50 per cent by 2030 – a macroeconomic analysis of Climate Cure 2030
  Forfattere
  Fæhn, T, K. R. Kaushal, H. Storrøsten, H. Yonezawa, B. Bye (2020)
 3. Capturing key energy and emission trends in CGE models: Assessment of status and remaining challenges
  Forfattere
  Fæhn, T., G. Bachner, R. Beach, J. et al. (2020)
 4. The climate spiral demonstrates the power of sharing creative ideas.
  Forfattere
  Hawkins, E., T. Fæhn, and J. Fuglestvedt (2019)
 5. The Role of Human Capital in Structural Change and Growth in an Open Economy: Innovative and Absorptive Capacity Effects
  Forfattere
  Bye, Brita , Faehn, Taran (2021),CESifo Working Paper No. 8857
 6. Klimasamarbeidet med EU: Lindring eller hindring for Norges grønne skifte?
  Forfattere
  Fæhn, T: (2019)
 7. Residential energy efficiency and European carbon policies - cost emissions and rebound effects, Energy 143, 191-201
  Forfattere
  Bye, B., Taran Fæhn and O. Rosnes (2018)
 8. Targeted carbon tariffs – Carbon leakage and welfare effects; Resource and Energy Economics, 50, 51–73
  Forfattere
  Böhringer, C., Bye, B., Fæhn, T., & Rosendahl, K.E. (2017)
 9. Climate policies in a fossil fuel producing country, Demand versus supply side policies; Energy Journal , 38 (1), 77-102
  Forfattere
  Fæhn, T, C. Hagem, L. Lindholt, S. Mæland, and K.-E. Rosendahl (2017)
 10. Output-based rebating of carbon taxes in the neighbor’s backyard: Competitiveness, leakage and welfare; Canadian Journal of Economics, 50 (2), 426-455
  Forfattere
  Böhringer,C., B. Bye, T. Fæhn, and K. E. Rosendahl (2017)
 11. Diffusion of climate technologies in the presence of commitment problems; Energy Journal, 37 (2), 155-180
  Forfattere
  Fæhn, T. and E.T. Isaksen (2016)
 12. Makroøkonomisk analyse for Norge av klimapolitikken i EU og Norge mot 2030. Rapporter 2016/25, Statistisk sentralbyrå
  Forfattere
  Aune, F. R. og T. Fæhn (2016)
 13. A shaft of light into the black box of CGE analyses of tax reforms
  Forfattere
  Fæhn, Taran (2015)
 14. Alternative designs for tariffs on embodied carbon – a global cost-effectiveness analysis
  Forfattere
  Böhringer, C., B. Bye, T. Fæhn and K. E. Rosendahl (2012)
 15. Growth and Innovation Policy in a Small, Open Economy: Should You Stimulate Domestic R&D or Exports?
  Forfattere
  Bye, B., T. Fæhn, and L.A. Grünfeld (2011)
 16. Richer and Cleaner - at Others' Expense?
  Forfattere
  Fæhn, T. and A. Bruvoll (2009)
 17. Innovation policies and welfare in a small, open economy: a CGE analysis of induced technological change; Economic Modelling 26 (5), 1075-1088
  Forfattere
  Bye, B., T. Fæhn, and T.-R. Heggedal (2009)
 18. Fæhn T., Fæhn T., A.G. Gómez-Plana og S. Kverndokk (2009): Can a carbon permit system reduce Spanish unemployment?, Energy Economics, 31 595-604
  Forfattere
  Taran Fæhn
  Taran Fæhn
  A.G. Gómez-Plana
  S. Kverndokk
 19. A CGE model of induced technological change: A detailed model description. Documents 11/2006
  Forfattere
  Bye, B, T. Fæhn, T. R. Heggedal and B. Strøm (2006)
 20. Quantifying Central Hypotheses on the Environmental Kuznets Curve. A Computable General Equilibrium Study; Scottish Journal of Political Economy, 50 (2), 149-73
  Forfattere
  Bruvoll, A., T. Fæhn and B. Strøm (2003)